Sự khác nhau giữa ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán

5/5 - (9 bình chọn)

Có nhiều cách quản lý số tiền chi tiêu khi chạy quảng cáo trên Facebook. Ngân sách, giới hạn chi tiêu và ngưỡng thanh toán đều có chức năng kiểm soát số tiền cuối cùng bạn chi tiêu cho quảng cáo.

Ngân sách là số tiền bạn muốn chi tiêu để hiển thị quảng cáo cho mọi người trong thời gian chạy quảng cáo do bạn đặt. Bạn có thể đặt tổng ngân sách cho chiến dịch bằng cách tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (CBO) hoặc đặt ngân sách riêng cho từng nhóm quảng cáo. Có 2 loại khoảng thời gian dành cho ngân sách:

  • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình mỗi ngày mà bạn muốn chi tiêu cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào đó. Ngân sách hàng ngày không phải là giới hạn tối đa.
  • Ngân sách trọn đời: Tổng số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Ngân sách trọn đời là giới hạn tối đa và không phải là mức trung bình.

Lưu ý: Khi bạn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, ngân sách trọn đời sẽ thay thế giới hạn chi tiêu cho chiến dịch.

Giới hạn chi tiêu

Giới hạn chi tiêu cũng có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không chi tiêu cho quảng cáo quá số tiền bạn muốn:

  • Giới hạn chi tiêu cho chiến dịchSố tiền tối đa bạn sẵn sàng chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo nhất định. Giới hạn chi tiêu cho chiến dịch không ảnh hưởng đến hoạt động phân phối quảng cáo nhưng đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo và nhóm quảng cáo thuộc chiến dịch đều ngừng chạy khi chiến dịch đạt giới hạn đó.
  • Giới hạn chi tiêu cho tài khoản: Giới hạn trọn đời đối với số tiền mà tài khoản quảng cáo của bạn có thể chi tiêu cho tất cả các chiến dịch bạn đang chạy. Để đạt được kết quả tốt nhất, giới hạn chi tiêu cho tài khoản phải phản ánh được tổng ngân sách quảng cáo.
  • Giới hạn chi tiêu hàng ngày: Giới hạn chi tiêu hàng ngày góp phần xây dựng môi trường an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng của chúng tôi. Với biện pháp này, các tài khoản quảng cáo sẽ được phân bổ một số tiền chi tiêu tối đa mỗi ngày. Các tài khoản quảng cáo đáp ứng tiêu chí chi tiêu của chúng tôi sẽ được xem xét việc tuân thủ Chính sách quảng cáo và các tiêu chuẩn khác trước khi được phê duyệt giới hạn chi tiêu cao hơn.

Ngưỡng thanh toán và các lựa chọn lập hóa đơn

Ngưỡng thanh toán của Facebook

Ngưỡng thanh toán là số tiền kiểm soát thời điểm bạn sẽ nhận được hóa đơn quảng cáo dựa trên số tiền đã chi tiêu. Nếu đạt ngưỡng thanh toán trong tháng, bạn sẽ nhận được hóa đơn. Nếu bạn chạy quảng cáo sau khi đạt ngưỡng thanh toán, bạn sẽ nhận được hóa đơn thứ 2 vào ngày lập hóa đơn. Tìm hiểu thêm về thời điểm bạn thanh toán cho quảng cáo trên Facebook.

Trong quá trình chạy quảng cáo, chi phí quảng cáo sẽ được cộng dồn và chúng tôi sẽ tự động tính phí bạn nếu số tiền đã chi tiêu đạt ngưỡng thanh toán. Tất cả các nhà quảng cáo đều được phân bổ một ngưỡng thanh toán ban đầu nhưng chúng tôi sẽ xem xét ngưỡng thanh toán này và có thể tăng nếu bạn thanh toán đúng hạn cũng như tuân thủ Chính sách quảng cáo và các tiêu chuẩn khác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu về bạn và tài khoản quảng cáo của bạn để:

  • Xác định bạn có đủ điều kiện áp dụng thời gian ân hạn không và thời gian ân hạn kéo dài bao lâu để bạn vẫn có thể hiển thị quảng cáo trong một thời gian ngắn sau khi đạt ngưỡng thanh toán.
  • Xác định doanh nghiệp bạn có đủ điều kiện sử dụng tính năng lập hóa đơn thanh toán trong 30 ngày không. Tìm hiểu thêm về cách thêm tính năng lập hóa đơn thanh toán trong 30 ngày làm phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn.

Lưu ý: Meta sử dụng dữ liệu về bạn và tài khoản quảng cáo của bạn cho các mục đích được nêu trong bài viết này vì việc đưa ra các lựa chọn lập hóa đơn và chi tiêu để tối đa hóa giá trị cho nhà quảng cáo thuộc về lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dữ liệu do chúng tôi thu thập bằng cách nhấp tại đây và kiểm tra trạng thái của tài khoản bằng cách truy cập Chất lượng tài khoản. Nếu bạn không đồng ý với các lựa chọn lập hóa đơn và/hoặc chi tiêu, vui lòng điền vào mẫu này trong Trung tâm hỗ trợ để yêu cầu đội ngũ của chúng tôi xem xét lại. Nếu yêu cầu của bạn không liên quan đến các câu hỏi trong mẫu, vui lòng chọn “Tôi có câu hỏi về khoản thanh toán”, rồi chọn “không mục nào ở trên” và trình bày vấn đề của bạn trong ô mô tả.

(Nội dung tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *