Tầm nhìn và sứ mệnh

Tập thể DVM đặt tầm nhìn đến năm 2027 sẽ trở thành một trong những công ty Marketing Online hàng đầu tại Việt Nam và bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế.

Sứ mệnh ngay từ ban đầu của chúng tôi là làm việc với khách hàng theo tư duy WIN – WIN. Chúng tôi tạo ra những giá trị thực tế cho khách hàng và khách hàng mang lại thu nhập thực tế cho đội ngũ nhân sự.

Giá trị cốt lõi mà công ty hướng đến là xây dựng những thương hiệu Việt Nam có mức độ nhận diện cao tại thị trường trong nước và quốc tế.

Spa thẩm mỹ Iris

Cảm ơn đội ngũ nhân sự DVM rất nhiều, dịch vụ marketing rất hiệu quả ngoài sức mong đợi.

Hóa chất Miền Nam

Không phải là