Cừu đen trong gia đình là gì?

Cừu đen là chú cừu sinh ra với bộ lông màu đen, trái ngược hoàn toàn với những con cừu có màu trắng thông thường. Chú cừu này có màu lông khác biệt giữa đàn chỉ vì gien lông đen là gien lặn so với lông trắng.

Từ xa xưa, lông cừu đen thường khó để nhuộm và cũng chưa có thuốc nhuộm trắng cho len đen nên những con cừu đen được xem là kém giá trị, chúng thường bị bán cho các lò mổ để làm thịt.

Còn cừu đen (black sheep) trong gia đình dùng để nói tới những thành viên lập dị, thường có những hành động và quyết định tồi tệ, khác những thành viên khác và không được coi trọng trong gia đình.

Những con “cừu đen” này thường bị xem là của nợ, bị xa lánh, hắt hủi, chê bai thương tiếc dù đôi khi họ sở hữu cá tính và tài năng hơn người. Đó có thể là người đã phạm phải tội ác, đã có những hành động trái đạo đức, trái pháp luật khiến cho gia đình phải xấu hổ về họ.

Sự khác biệt theo chiều hướng tiêu cực của họ so với các thành viên còn lại được so sánh như giống như một con cừu đen vô tình lọt vào giữa bầy cừu trắng vậy.