Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  • Cung cấp một chiến lược hợp lý nhất giúp bạn nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng hoặc người có tầm ảnh hưởng trong xã hội hoặc ngành nghề bạn yêu cầu.
  • Người tư vấn: Chuyên gia Personal Branding đã tư vấn và thực hiện cho rất nhiều doanh nhân, chuyên gia tài chính, nghệ sĩ để đạt được mục đích mong muốn.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TVC Number 1 (Casting, Behind The Scence)

TVC Summer Promotion (Re-Edit, Shooting, KV Editing, Effect Editing,…
Viral "Nước Tăng Lực Number 1" - 7 Film Fest Viral "Trà Xanh Không Độ" - 7 Film Fest
Seeding Summer Promotion Trang Trí Tết Việt 2016 Nhà Văn Hóa Thanh Niên
7 Film Fest - An Toàn Giao Thông 2015 7 Film Fest - Uống Có Trách Nhiệm 2016
Siêu Sim Ngọc Trinh Design Package "EXO Vietnam"

YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY!

TẢI VỀ CREDENTIAL CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!