Sự Kiện

  • Thực hiện các sự kiện như: Lễ hội, ngày hội, tuần lễ văn hoá, hội thảo/hội nghị khách hàng, cuộc thi điện ảnh, cuộc thi âm nhạc, gameshow, tvshow, chương trình promotion,…
  • Cung cấp nhân sự cho các sự kiện: PG, PB, MC, Model, Talent/KOLs, ...

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TVC Number 1 (Casting, Behind The Scence)

TVC Summer Promotion (Re-Edit, Shooting, KV Editing, Effect Editing,…
Viral "Nước Tăng Lực Number 1" - 7 Film Fest Viral "Trà Xanh Không Độ" - 7 Film Fest
Seeding Summer Promotion Trang Trí Tết Việt 2016 Nhà Văn Hóa Thanh Niên
7 Film Fest - An Toàn Giao Thông 2015 7 Film Fest - Uống Có Trách Nhiệm 2016
Siêu Sim Ngọc Trinh Design Package "EXO Vietnam"

YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY!

TẢI VỀ CREDENTIAL CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!