Dự Án Truyền Thông

  • Thực hiện một dự án truyền thông theo hình thức mời tài trợ hoặc theo yêu cầu của khách hàng: Dự án truyền thông cho phim, Dự án truyền thông ra mắt sản phẩm, Dự án truyền thông thay đổi nhận diện thương hiệu, Dự án truyền thông tạo ảnh hưởng xã hội, dự án CSR,…
  • Người lên kế hoạch thực hiện: Các marketer chuyên nghiệp có trên 10 dự án đã thực hiện thành công.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TVC Number 1 (Casting, Behind The Scence)

TVC Summer Promotion (Re-Edit, Shooting, KV Editing, Effect Editing,…
Viral "Nước Tăng Lực Number 1" - 7 Film Fest Viral "Trà Xanh Không Độ" - 7 Film Fest
Seeding Summer Promotion Trang Trí Tết Việt 2016 Nhà Văn Hóa Thanh Niên
7 Film Fest - An Toàn Giao Thông 2015 7 Film Fest - Uống Có Trách Nhiệm 2016
Siêu Sim Ngọc Trinh Design Package "EXO Vietnam"

YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY!

TẢI VỀ CREDENTIAL CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!