Dịch Vụ Marketing Online

  • Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Social marketing (Quảng cáo mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo, Instagram, …), chiến dịch seeding, dẫn dắt dư luận, quản trị nội dung, tạo tương tác trên mạng xã hội.
  • Gói dịch vụ: Cung cấp theo một dự án hoặc một dịch vụ riêng lẻ.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TVC Number 1 (Casting, Behind The Scence)

TVC Summer Promotion (Re-Edit, Shooting, KV Editing, Effect Editing,…
Viral "Nước Tăng Lực Number 1" - 7 Film Fest Viral "Trà Xanh Không Độ" - 7 Film Fest
Seeding Summer Promotion Trang Trí Tết Việt 2016 Nhà Văn Hóa Thanh Niên
7 Film Fest - An Toàn Giao Thông 2015 7 Film Fest - Uống Có Trách Nhiệm 2016
Siêu Sim Ngọc Trinh Design Package "EXO Vietnam"

YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY!

TẢI VỀ CREDENTIAL CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY!